Általános szerződési feltételek

5letbolt.hu ÁSZF: segway okosóra elemlámpa fülhallgató

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Panyi Zsolt János E.V. (székhely: 1048 Budapest, Kőrösbánya utca 30. 2/10., adószám: 69695575-1-41), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.5letbolt.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.5letbolt.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

Neve: Panyi Zsolt János egyéni vállalkozó (E.V.)

Székhelye: 1048 Budapest, Kőrösbánya utca 30. 2/10.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 53551586

Adószáma: 69695575-1-41

Kereskedelmi nyilvántartásba vétel száma: 7203/2019 Bp. IV. kerületi Önkormányzat

Elektronikus levelezési címe: i n f o @ 5 l e t b o l t . h u

Telefonszáma: +36 30 / 911-9522

Szolgáltatás/szerződés nyelve: magyar

Internetes tárhely-szolgáltató adatai:

Név: BlazeArts Kft.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Webcím: www.forpsi.hu
E-mail cím: admin@forpsi.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF 2019.06.20-án lép hatályba, módosítása és frissítése a jelen weboldalon történő publikálással időszakosan kerül végrehajtásra, Szolgáltató azt bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. Aktuális verzió elérhetősége: www.5letbolt.hu/aszf

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.5letbolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal, Webáruház) található elektronikus áruházon keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A Webáruház 0-24 órában rendelkezésre áll az Ügyfeleknek. Email-ben írásos megkeresést szintén 0-24 órában fogadjuk, azokat a lehető leghamarabb, 72 órán belül megválaszoljuk. Telefonos elérhetőség munkanapokon munkaidőben 8-16 óra között biztosított a megadott elérhetőségen.

A Szolgáltató székhely címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, a termékek csak a Webáruházban tekinthetők meg. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, illetve a Webáruházban leadni megrendelését.

Adatkezelési szabályok

Szolgáltató jelen szerződés adatkezelése kapcsán megfelel a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679) rendeletben leírtaknak. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Ügyfélről tudomására jutott, tárolt adatokat kizárólag a szolgáltatás érdekében, vagy saját értékesítési és marketing céljaira használja, azokat harmadik félnek ki nem adja – kivéve adatkezelőnek.

Az Ügyfél a Weboldal használatával kijelenti, hogy megadja az információs és önrendelkezési jogáról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. paragrafus (1) bekezdése szerint hozzájárulását a személyes adati kezeléséhez.

A Weboldal részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő hivatkozáson: www.5letbolt.hu/gdpr

Megvásárolható termékek

A Webáruházban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg.  A termékek ára magyar forintban (Ft), bruttó összegben kerül feltüntetésre, az tartalmaz minden adót. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A házhozszállítás erre vonatkozó igény alapján történik meg, aminek külön eseti díját a rendelés során Webáruházunk feltünteti. A szállítási díj tartalmazza a csomagolási díjat is.

A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékek fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Szolgáltató részéről szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Rendelés menete

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az áruház szolgáltatásai elérhetők regisztráció nélkül minden Ügyfél számára. Megrendelés feladására a weboldal termékeket tartalmazó tárolójában (továbbiakban: Kosár) használatával van lehetőség.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogad el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. Ha az Ügyfél valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap. Az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. Az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött megrendelés/szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, valamint  esetleges rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ilyen esetben felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van a hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába annak megvásárlásához.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a felső menüben található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető (termék előtti piros „X”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva léphet tovább.

A megjelenő pénztári felületen meg kell adnia számlázási és szállítási adatait, illetve itt lehet választani az átvételi módok közül. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor el kell fogadni az ÁSZF-re és az Adatkezelésre (GDPR) vonatkozó szabályzásokat a jelölőikkel, amit azok elolvasása, megértése és egyetértése esertén lehet megtenni. A rendelés leadása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Megrendelés feldolgozása és teljesítése

Az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően a Szolgáltató elektronikus úton automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja azt Ügyfél felé, a megrendelés adataival. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, illetve a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Ügyfél (fogyasztó) és a Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre (nincs raktáron) a megrendelés leadásának idején, illetve az „Engedélyezett utánrendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Erről az Ügyfél értesítést kap és az esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

A megrendelt termék árának kifizetése utólagosan, a termék átvételekor történik. Szolgáltató átvételi helyszínén személyes átvétel esetében készpénzben, kiszállítás esetén a szállítást végző részére történő fizetéssel.

A megrendelés kiszállítása esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli, a megrendelés összesítő képernyőn látható költséggel, ami a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Kiszállítás csak Magyarország területén történik, a Webáruházban megadott szállítási díjak országon belül érvényesek.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a teljesítés során számlát állít ki az Ügyfél által megadott címére.

Elállás joga

Az Ügyfél (fogyasztó) és a Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Ügyfél a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is elállhat a vásárlástól. 

Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást felbontotta;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF-ben leírtak szerint gyakorolta. Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését. 

Az Ügyfél elállása esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül a Szolgáltató címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Ügyfelet terheli. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

Ügyfél felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért (kizárólag akkor), ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az Ügyfél kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát.

Ha az Ügyéfél a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Garancia, jótállás

Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés;
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
  • elemi kár, természeti csapás okozta.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Panaszkezelés

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a Szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő.

A panaszügyintézés helye:

Elektronikus levelezési cím: i n f o @ 5 l e t b o l t . h u
Székhely: 1048 Budapest, Kőrösbánya utca 30. 2/10.

Panaszt benyújtani csak írásos formában lehetséges fenti elérhetőségek egyikén.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

• Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Vegyes rendelkezések

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogi szabályozás, illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadóak. A Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogviták esetére a felek kikötik a IV. és XV. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2019. július 1.